Underhåll

I en kooperativ förening bekostar och ansvarar hyresgästen själv för reparation och underhåll i lägenheten som t.ex. golv, väggar, tak, innerdörrar, inredning och utrustning i kök och badrum samt ytterdörrars och fönsterbågars insida.

Det är även hyresgästens ansvar att åtgärderna utförs på ett fackmannamässigt sätt. Föreningen ansvarar för reparationer och underhåll av ledningar för avlopp, värme, elektricitet, vatten och ventilationskanaler.

Bofakta | Boendeform | Byggnadsbeskrivning | Lägenhetstyper | Lägenhetsstorlekar